Чай Улун (страница 3 из 6)

Да Хун Пао Цин Сян Премиум
Да Ю Линь

Да Ю Линь

1530 руб за 50 г.

Дань Цун Хун Ча

Дань Цун Хун Ча

824 руб за 50 г.

Дун  Фан Мэй Жень Премиум
Дун Дин Цин Сян

Дун Дин Цин Сян

352 руб за 50 г.

Дун Фан Мэй Жень

Дун Фан Мэй Жень

739 руб за 50 г.

Као Те Гуанинь

Као Те Гуанинь

126 руб за 50 г.

Лао Цун Шуй Сян

Лао Цун Шуй Сян

1103 руб за 50 г.

Лао Ча Ван № 450

Лао Ча Ван № 450

739 руб за 50 г.

Лапсанг Да Хун Пао

Лапсанг Да Хун Пао

292 руб за 50 г.

Ми Лань Сян

Ми Лань Сян

369 руб за 50 г.

Ми Лань Сян 2018 год.

Ми Лань Сян 2018 год.

514 руб за 50 г.

Най Сян Цзин Сюань (молочный улун) № 300
Сы Цзы Чунь Гуй Хуа Сян
Тао Жень Сян

Тао Жень Сян

193 руб за 50 г.

Теги: Те Гуань Инь(48), Лапсанг Сушонг(20), Сяо Чжун(18), Шуй Сян(9), Да Хун Пао(8), Те Гуань инь Гандэ(7), Най Сян Цзинь Сюань(5), Женьшень Улун(5), Ба Сянь(4), Жоу Гуй(4), ГАБА Алишань(4), Хэй Цзинь(3), Дун Фан Мэй Жень(3), Чай недели(2)

Оплата Mastercard
Оплата Maestro
Оплата Visa
Оплата Сбербанк
Оплата Robokassa
Магазин ЧаоЧай, ИП Гаппуров