Блины пуэра

Ба Да Шань Гун Тин Менхай, 100 г
Бань Чжан Лао Гушу . Чжун Ча
Бин Дао Цзяо Му Шу, 2012 г
Биндао Шен Ча

Биндао Шен Ча

1450 руб за 357 г.

Бу Лань Шань Гу Шу Цяо Му
Да Шу Ча Гао Шань Менхай
Лао Бань Чжан Шен, 2019 г.
Цзао Сян Лао Шу

Цзао Сян Лао Шу

1450 руб за 357 г.

Цзинь Тьен Ба Ба, 2007 год
Цзинь Я Гун Бин, 2017 г.

Цзинь Я Гун Бин, 2017 г.

1760 руб за 357 г.

Цсяо Му Гушу Ча Ван

Цсяо Му Гушу Ча Ван

1540 руб за 357 г.

Юн Дэ Чень Сян, 2015 г.

Юн Дэ Чень Сян, 2015 г.

200 руб за 50 г.

Гунтин Ю Ин. 2013 год

Гунтин Ю Ин. 2013 год

240 руб за 50 г.

Цяо Му Лао Шу Бин

Цяо Му Лао Шу Бин

1500 руб за 357 г.

Бань Чжан Шу Бин

Бань Чжан Шу Бин

1500 руб за 357 г.

Теги: Гун Тин(18), Лао Бань Чжан(16)

Оплата Mastercard
Оплата Maestro
Оплата Visa
Оплата Сбербанк
Оплата Robokassa
Магазин ЧаоЧай, ИП Гаппуров