Блины пуэра

Да Шу Ча Гао Шань Менхай
Пуэр в плитках «Удача­» 2008 год.
Цзинь Я Гу Шу Ча Ци
Ба Да Шань Гун Тин Менхай, 100 г
Бань Чжан Лао Гушу . Чжун Ча
Бань Чжан Шу Бин

Бань Чжан Шу Бин

1500 ₽за 357 г.

Баньчжан Сяо Му Шу

Баньчжан Сяо Му Шу

1733 ₽за 357 г.

Бин Дао Цзяо Му Шу, 2012 г
Биндао Е Шен Ча

Биндао Е Шен Ча

1500 ₽за 357 г.

Биндао Шен Ча

Биндао Шен Ча

1450 ₽за 357 г.

Бу Лань Шань Гу Шу Цяо Му
Гу Шу Шу Ча, 2008 год

Гу Шу Шу Ча, 2008 год

3080 ₽за 357 г.

Теги:Гун Тин(19),Лао Бань Чжан(14)

Оплата Mastercard
Оплата Maestro
Оплата Visa
Оплата Сбербанк
Оплата Robokassa
Магазин ЧаоЧай, ИП Гаппуров