Чай урожая 2021 года

Параметры
Цена 205 - 1250
Наличие
Бай Му Дань Ван, весна 2021
Бай Му Дань, весна 2021
Да Хун Пао Цин Сян А. Урожай 2021
Да Хун Пао Цин Сян В. Урожай 2021
Дянь Хун 2021

Дянь Хун 2021

240 ₽за 50 г.

Сунь Чжень Хун Ча А. 2021
Сунь Чжень Хун Ча Б. 2021
Сяо Чжун B 2021

Сяо Чжун B 2021

231 ₽за 50 г.

Сяо Чжун А 2021

Сяо Чжун А 2021

330 ₽за 50 г.

Сяо Чжун Гун Фу, весна 2021
Хей Цзин Премиум 2021
Цзинь Цзюнь Мей Шен Тай
Цзинь Чжень Фен Цин 2021
Чжу Е Цин. Весна 2021
Чунь Люй Ча 2021

Чунь Люй Ча 2021

429 ₽за 50 г.

Теги: Те Гуаньинь, Лапсанг Сушонг, Сяо Чжун, Дянь Хун, Лунцзин, Цзинь Цзюнь Мэй, Да Хун Пао, Шен Пуэр Юньнань, Бай Мудань

Оплата Mastercard
Оплата Maestro
Оплата Visa
Оплата Сбербанк
Оплата Robokassa
Магазин ЧаоЧай, ИП Гаппуров